Zorunlu Deprem Sigortası

  1. Anasayfa
  2. Zorunlu Deprem Sigortası

Zorunlu Deprem Sigortası

Ülkemizde büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetler için kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) güvencesiyle; deprem ve deprem nedeniyle oluşacak yangın, infilak ve yer kayması hasarlarının binanıza vereceği maddi zararları teminat altına almak için yaptırılan zorunlu bir sigorta poliçesidir.

Teminat Kapsamı

Zorunlu Deprem Sigortası ile;

  • Depremin sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararları (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelen hasarlar da dahil olmak üzere),
  • Deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları,

poliçede yazan sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Özel Uygulamalar

Apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, tarife fiyatları üzerinden %40’a varan indirim yapılmaktadır.

Vade bitiminden itibaren 30 gün içinde yapılan kesintisiz yenilemelerde %20 indirim uygulanmaktadır.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortasında Adres Kodu Uygulamasını Başlatmıştır.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 1 Mart itibariyle zorunlu deprem sigortası poliçesi işlemlerinde Adres Kodlarını kullanmaya başlanmıştır. Ev sahipleri Ulusal Adres Veri Tabanı’nda kayıtlı adres kodlarına muhtarlık, belediye veya nüfus müdürlüklerinden kolaylıkla ulaşabilirler.

Ayrıca, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün adres sorgulama internet hizmetlerinden de konut sahipleri konutun Adres Kodunu temin edebilirler. Ülke sınırları içindeki tüm adresleri standartlaştıran bu sistem sayesinde konut ile ilgili işlem yapan tüm kurumlar arasında koordinasyon ve entegrasyon daha kolay sağlanabilecek.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak isteyen ev sahiplerinin sigorta acentesine ya da banka şubesine gittiklerinde adreslerini tam ve doğru bir şekilde vermeleri gerekmektedir. Adreste bir hata yoksa Adres Kodu, Ulusal Adres Veri Tabanı’nda otomatik olarak gözükmektedir. Adres hatalıysa internet üzerinden sorgulayarak ya da muhtarlık, belediye veya nüfus müdürlüklerine başvurarak sistemde kayıtlı adres kodlarına kolaylıkla ulaşılabilmektedir.

UAVT Sigortalı sigortasız ayrımı merkezden yapılabilecek, adres bilgilerinin eksik ya da farklı ifade edilişinden kaynaklanan, hatalı ve mükerrer poliçe üretiminin önüne geçilecek. Aynı zamanda, kapsamdaki konutlar daha kolay takip edilebilecek, yenileme indirimleri otomatik olarak uygulanabilecek, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar için sehven poliçe üretimi ortadan kalkacak. En önemlisi ise herhangi bir deprem durumunda Zorunlu Deprem Sigortalı konut hasar gördüğünde standart adres kodu sistemi sayesinde ilgili konutun yerini belirlemek ve hizmeti ulaştırmak kolaylaşacak. Bu da hasar yönetiminin daha da hızlı ve etkin hale gelmesine imkan tanıyacaktır.