Nakliyat Sigortaları

 1. Anasayfa
 2. Nakliyat Sigortaları

Nakliyat Sigortaları

EMTİA NAKLİYAT SİGORTALARI

Uluslararası ve Yurtiçi emtia nakliyatında nakliyat hasarları Nakliyat emtia poliçesi ile güvence altındadır.

Kara, hava, deniz ve demiryolu taşımaları esnasında meydana gelebilecek ve Nakliyat Emtia Sigorta Poliçesi ile teminat altına alınan riskler:

 • Kazalar,
 • Hırsızlık,
 • Yükleme-boşaltma hasarları,
 • Doğal afetler

YURTİÇİ TAŞIYICI MALİ MESULİYET (SORUMLULUK) SİGORTALARI

Üçüncü şahıslara ait muhtelif emtianın yurtiçinde karayolu ile taşınması sırasında, poliçede belirtilen kapsam çerçevesinde meydana gelecek kazalar nedeniyle taşınan emtianın zarara uğraması sonucu taşıyıcı firmaya düşen yasal mali sorumluluğu kapsar.
TEKNE (HULL) SİGORTALARI

Gemilerin

 • kötü hava şartları,
 • fırtına,
 • karaya oturma,
 • çarpma ve çarpışma

sonucu uğrayacağı zararları teminat altına alır.

Yatların

 • Denizde,
 • karada,
 • tamirde,
 • çekek yerinde
 • depoda

iken yatların gövdeleri, motor veya makineleri, servis botları, donanım ve ekipmanları deniz veya diğer rizikolara karşı teminat altına alınır.

Üçüncü şahıslara verilecek maddi ve bedeni zararlar da bu sigorta kapsamı altına alınabilmektedir.

Gemi İnşaatlerinin

 • Gemi inşaatı,
 • Tamiri
 • tadili

ile ilgili rizikoları teminat altına alır.

LİMAN/TERMİNAL İŞLETENLERİ SORUMLULUĞU

Liman işletme faaliyeti ile ilgili olan ve limanda bulunan deniz taşıtları, kargo, ekipman vb. ile 3.şahıs mallarında yükleme, boşaltma, yanaşma sırasında oluşabilecek zararlar, limana emanet olarak bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle 3.şahıslara veya mallarına gelebilecek zararlar ve bu zararlar ile ilgili dava masraflarını teminat altına alır.

GEMİ TAMİRCİLERİ HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Gemi tamircilerinin/onarımcılarının iskeledeki, kızaktaki gemiler ve kendi kontrolündeki 3.şahıslara ait emtea, araç vb. ile 3.şahısların kendilerine gelebilecek gemi tamirciliği faaliyetinden kaynaklanan sorumluluk hasarlarını teminat altına alır.

MARİNA İŞLETMECİLERİ HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Marina/Çekek Yeri işleten Sigortalının sigortalı mahalde marine/çekek yeri işletme faaliyeti ile ilgili olarak 3.şahıslara karşı verebileceği zararlardan kaynaklanan hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.

DEPO İŞLETENLERİ HUKUKİ SORUMLULUK SİGORTASI

Depoda bulunan 3.şahıslara ait malların, depo içerisinde istiflenmesi, boşaltılması ve yüklenmesi sırasında mallarda doğrudan fiziksel olarak meydana gelecek zararlar neticesinde depo işleticisine karşı ileri sürülen yasal sorumluluk taleplerini temin eder.